Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Innleder samarbeid med spennende fagmiljøer i Latvia

samarbeid Riga m flagg.jpg

Innleder samarbeid med spennende fagmiljøer i Latvia

Møreforskere har startet innledende samtaler med spennende fagmiljøer innen logistikk, simulering og kunstig intelligens i Latvia. Målet er å få til flere forsknings- og innovasjonsprosjekter som kombinere kunnskap og erfaring fra Latvia og Møreforsking.

Diana Santalova og Johan Oppen besøkte Riga nettopp for å knytte kontakt med forskere fra flere sterke kompetansemiljø. De besøkte avdeling for simulering og modellering ved Riga Tekniske universitet (RTU) og Transport and Telecommunications Institute (TTI). RTU er Latvias nest største universitet, mens TTI er et privat undervisnings- og forskningsinstitutt

Med dette ønsker Møreforsking å knytte til seg kompetansemiljøer som kan supplere oss på tre områder: 
1) Simulering og modellering 
2) logistikk og verdikjeder og 
3) kunstig intelligens og beslutningsstøtte. 

Det kan også bli aktuelt å inkludere Høgskolen i Molde i samarbeidet, og se på muligheter for samarbeid for studentutveksling og undervisning.  løpet av besøket i Latvia diskuterte de umulige samarbeidsformer og prosjekter, for eksempel innen Horizon2020, NRF, EEA grants, Erasmus/Erasmus+ og andre.

- Våre latviske kolleger har tung kompetanse og god erfaring på sine områder. Det er nyttig å se på hvordan vi kan trekke veksler på hverandre. Jeg er sikker på at dette kan være utviklende både for oss og for dem, sier forskningsleder Gabriele Jünge ved Møreforsking Molde (MFM). 

MFM håper å få til flere forsknings- og innovasjonsprosjekter ved å kombinere egen kunnskap og erfaring med erfaring fra våre nye latviske partnere i de nevnte fagområder. Vi vil også kontakte Høgskolen i Molde med tanke på et mulig samarbeid innenfor studentutveksling og undervisning.
 

Bildet over: Johan og Diana på besøk hos TTI. Fra venstre: Nadezhda Spiridovska, Vladimirs Petrovs, Johan og Diana fra Møreforsking, Irina Yatskiv, Girts Eldmanis

 
Bildet øverst: Møte hos RTU. Fra venstre: Jurijs Merkurjevs og Andrejs Romanovs fra RTU, Johan fra Møreforsking, og Olga Girvica, også RTU.