Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ja takk til mer sirkulærøkonomi på kontoret

møbler sirk øk molde kommune.jpg

Ja takk til mer sirkulærøkonomi på kontoret

Arbeid for å få til mer bærekraftige løsninger og redusere klimaavtrykk pågår i mange deler av næringslivet. Møreforsking har, med sin kompetanse på livssyklus-analyse, lean-prinsipper og sirkulærøkonomi, bidratt til at Molde kommune nå kan gjøre bruken av møbler og inventar sirkulær. Gevinstene er store.

Forprosjektet «Sirkulærøkonomi i praksis», som Møreforsking har vært del av sammen med Molde Kommune (Smart Molde) og Kontorvarehuset, har hatt som mål å utvikle en mer sirkulær og bærekraftig metodikk for innkjøp av møbler og inventar for Molde kommune. Arbeidet, som startet med mobiliseringsprosjektet «Møbelforhandler 2.0» startet i 2020, og var støttet av Regionalt Forskningsfond (RFF). Det har gitt gode og lovende resultater i form av redusert råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk. Ikke bare det; det har gitt betydelige kutt i kostnader!

- Dette er veien å gå, sier innovasjon- og endringsguide Mette Jane Holand i Molde kommune (bildet).

Arbeidet viser at det er mulig både å spare kostnader og redusere miljøavtrykket gjennom ombruk, gjenbruk og redusert innkjøp av nye møbler og inventar. Grove estimater på hvilke ressurser som står ubrukte og med potensiale for gjenbruk og ombruk, forteller at det er muligheter for å hente betydelige økonomiske og miljømessige gevinster.

Tallenes tale

En av casene i prosjektet var å dokumentere forskjellene mellom et undervisningsrom i en forbruks- (lineær-)økonomi, og i en ombruks(sirkulær-)økonomi, både når det gjelder miljøavtrykk og kostnader. Vi tok utgangspunkt i at undervisningsrommet hadde behov for 30 pulter, 30 stoler og et kateter. Ved å gjenbruke brukte møbler i stedet for å kjøpe nytt, viste det seg at vi kunne redusere klimagassutslipp med 80% og kostnadene til anskaffelser med 50%!  
 
 

Bra for miljøet, bra for lommeboka

Prosjektet pågikk i 2020-21, men har fortsatt og gitt varige endringer i Molde kommune og hos Dahl/Kontorvarehuset. Begge aktører har slik sett gått direkte fra forprosjekt til å ta i bruk den sirkulære tankegangen til kontinuerlig forbedring for mer bærekraftige innkjøp og planlegging. Vi kan slik konkluderer med at prosjektet Sirkulærøkonomi i praksis har lyktes med varig endring og kontinuerlig forbedring. 

Figuren under oppsummerer funnene vi gjorde i caset nevnt over.Sirkulærøkonomi eller kretsløpsøkonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønsker man å oppnå ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum.

 
Møreforsking er også involvert i prosjektet Cirkulær (CTCP) med Haugstad møbler. Dette er et SINTEF-ledet prosjekt. Circulær – Circular Thinking Circular Products - SINTEF
På bildet øverst: Mette Jane Holand, innovasjons- og endringsguide i Molde kommune.