Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Skaper bevissthet om bærekraft

bærekraft ikuben_lite.jpg

Skaper bevissthet om bærekraft

Hva er bærekraft for deg? Det spørsmålet stilte forsker Jon Halfdaranson under iKubens konferanse Vårsleppet i går. Jon presenterte resultatene fra Møreforskings viktige kartleggingsarbeid om status for bærekraftarbeidet i klyngens medlemsbedrifter.

Målet med kartleggingen har vært å definere en grunnlinje, forklarer Halfdanarson.
- Resultatene skal vise oss hva som er status i dag, og gi oss mer kjennskap til hva vi tenker rundt bærekraft og hvordan bedriftene i regionen jobber med det i det daglige.

NCE iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for rask og kontinuerlig omstilling. Det har hovedsete i Molde, og har digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller som fokusområder. Undersøkelsen ble sendt til alle de 54 medlemsbedriftene.  

Hva har blitt gjort i bedriftene? Hva har man planlagt? Hvilke barrierer hindrer bærekraftarbeid i dag? Hvilke muligheter finns? Og hvilke temaer er mest aktuelle å ta tak i, på tvers av bedrifter og næringer? Det var blant spørsmålene klyngebedriftene ble stilt.

- Det er viktig at alle medlemsbedriftene har et bevisst forhold til hva bærekraft er og hvordan man som enkeltpersoner og bedrifter kan bidra til dette, understreker iKubens FoUI leder og EU rådgiver Karen Landmark.
- Med bærekraft som ett av våre hovedområder, må vi starte med å se hva vi kan og vet allerede, for å se hva vi kan gjøre for å bli enda bedre. Derfor ba vi Møreforsking utføre denne kartleggingen.
 
Resultatene viser blant annet at av FNs bærekraftsmål, er disse de viktigste og mest prioriterte målene for medlemsbedriftene:
Mål 9 Innovajson og infrastruktur
Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 17 Samarbeid for å nå målene.

- Kartleggingsresultatene har gitt oss ny kunnskap om hvordan det jobbes med bærekraft i klyngen.

- Nå har vi konkrete tema vi ser at vi ikke har tatt tak i tidligere, som vi sammen kan heve oss på. Det vil gi merkbare resultater på sikt.
 
Kartlegging viser også  tydelig at ledere og eiere prioriterer temaet merkbart høyere enn tideligere.
- Dette er jo svært viktig for å få til det grønne skiftet, kommenterer Halfdanarson.
  

Bildet: Karen Landmark (iKuben FoUI-leder og EU-rådgiver, Nina P. Kvadsheim forsker i Møreforsking og PhD student inne sirkulærøkonomi ved Høgskolen i Molde og Jon Halfdaronson, forsker i Møreforsking.
 
 
Mer informasjon om kartleggingen: 
Jon Halfdanarson