Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Mohamed Ben Ahmed

Mohamed Ben Ahmed har en mastergrad i Industrial Engineering fra National Engineering School of Tunis, Tunisia (2013). Hans pågående PhD-prosjekt med tilknytning til Høgskolen i Molde, fokuserer på anvendelsen av optimalisering og operasjonsanalyse for å løse transportproblemer.
 
Mohamed har vært trainee hos Sotrapil. Der jobbet han med pipeline batch planning og optimalisering. Hos Universitetet i Qatar arbeidet han som forsker, og var med i et prosjekt som utviklet planleggingsløsninger for Qatar Airways.
 
Mohamed har vært ansatt i Møreforsking sin logistikkgruppe siden oktober 2021. Matematisk optimalisering er Mohamed sitt hovedfagfelt, og han har gjennom sin akademiske karriere skrevet flere forskningsartikler og presentert på konferanser.
 

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no