Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Jennifer Mildenberger

Jennifer Mildenberger er utdannet cellebiolog og har bakgrunnen sin i molekylær medisin med fokus på regulering av betennelsesreaksjoner. Hun har vært forsker i Møreforsking siden Mai 2018. Mildenbergers forskningsområder er i hovedsak knyttet til pre-klinisk dokumentasjon av helserelaterte effekter av marine produkter ved hjelp av biokjemiske og cellebaserte analysemodeller. 
 
Mildenberger jobber innen fagområdet verdikjeder med bl.a. utnyttelse av marine ingredienser fra restråstoff. Hennes forskning på helsestøttende effekter skal bidra til både verdiskaping fra marint råstoff og økt kunnskap til håndtering av livsstils- og aldersrelaterte sykdommer. Et av siktemålene hennes er etableringen av relevante analyser til å bedre forstå, dokumentere og sammenligne effekter av marine oljer i ulike cellemodeller. 
 
Mildenberger har doktorgrad i molekylær medisin fra CEMIR (Center for Molecular Inflammation Research), NTNU i Trondheim (2017) og har mastergrad i biomedisinsk vitenskap fra Universitet i Bern i Sveits (2012). Doktorgraden omhandlet reguleringen av betennelsesreaksjoner i immunceller, spesielt ved tilskudd av omega-3-fettsyrer. Disse studiene identifiserte relevante biomarkører som egner seg til å kartlegge antiinflammatoriske og antioksidative effekter i celler og pasienter. Mildenberger har jobbet med ulike cellemodeller og er kjent med de fleste cellebiologiske analysemetoder. I tillegg har hun undervist i bioingeniørutdanningen ved NTNU i Trondheim.