Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Jennifer Mildenberger

Jennifer har doktorgrad i molekylær medisin fra NTNU i Trondheim og mastergrad i biomedisinsk vitenskap fra Universitet Bern i Sveits. Doktorgraden omhandlet reguleringen av betennelsesreaksjoner i immunceller, spesielt ved tilskudd med omega-3 fettsyrer. Jennifer har jobbet med ulike cellemodeller og er kjent med de fleste cellebiologiske analysemetoder. Hun har også undervist i analytisk kjemi i bioingeniørutdanningen ved NTNU Trondheim.
 
Jennifer har vært ansatt i Møreforsking siden 2018 og jobber innen fagområdet marine ingredienser. Hennes forskningsområde er pre-klinisk dokumentasjon av helse-relaterte effekter til marine produkt ved hjelp av biokjemiske og celle-baserte analysemodeller. Aktiviteten skal bidra på både verdiskaping fra marint råstoff (protein, olje, etc.) og økt kunnskap til håndteringen av livstils- og aldersassosierte sykdom.