Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Rikke Maria Strand Ipsen

Rikke har en mastergrad i marinbiolog fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen biodiversitet. Hun har en bachelorgrad i miljø og ressursfag fra Universitetet i Bergen.

Etter endt utdannelse har hun jobbet som driftstekniker for Lerøy Midt. Hun har også vært trainee i Kom Trainee der hun var ansatt i Vindel AS og Kristiansund kommune og jobbet blant annet med saksbehandling, gründerveiledning, tareprosjekt og Campus Kristiansund.

Rikke har vært ansatt i Møreforsking siden 2020 og inngår i forskningsgruppen Bærekraftig hav og kyst. Hun har forskningsinteresser innen naturvern, hvordan arter påvirkes av klimaforandringer, marin forsøpling, økologiske sammenhenger og rød- og svartlista arter.