Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Céline Rebours

Rebours´ har en doktorgrad fra universitetet i Caen, Normandie (Frankrike) som omhandlet interaksjoner mellom fysiologi, biologi og populasjon. 
 
Rebours har over 20 års erfaring innen prosess- og produktutvikling, både i industri og akademia. I Frankrike studerte hun effekten av diett på vekst og overlevelse av kråkeboller og har deltatt i utviklingen av landbaserte pilotanlegg for kråkeboller og alger (mikro- og makro-alger). Fra 2003 jobbet hun som produksjonsingeniør ved Bodø Kråkebolleklekkeri AS, der hun implementerte teknologi fra doktorgraden sin. Hun har jobbet som forsker ved Nord Universitet og NIBIO, vært foreleser ved UiT Norges arktiske universitet og sensor på mastergradsnivå ved Universitetet i Bergen. Rebours har også vært medveileder på en doktorgrad ved NTNU. Rebours har blitt anerkjent med tre innovasjonspriser og er førsteforfatter eller medforfatter på over 180 publikasjoner, inkludert tekniske retningslinjer for industri, presentasjoner på nasjonale og internasjonale konferanser, og 34 fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Rebours innehar presidentvervet for The International Society for Applied Phycology (ISAP) for perioden 2017-2021 og er i dag visepresident og redaktør for ISAP nyhetsbrevet.
 
Rebours´ interesseområder omfatter miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter ved ulike akvakulturproduksjonssystemer, hvor målsettingen er produksjon av sunn og trygg mat og fôr med minimal negativ belastning på økosystemer og klima. Arbeidet hennes fokuserer på integrerte multitrofiske produksjonssystemer både i sjø og på land. Spisskompetansen til Rebours omfatter lavtrofiske arter spesielt innen fototrofe, akvatiske organismer som alger, og hun er tilknyttet forskningsgruppen «Bærekraftig hav og kyst».   
 
I dag leder eller deltar Rebours på en rekke internasjonale og nasjonale forskningsprosjekter (COST ACTION OCEAN4BIOTECH, COST ACTION SEAWHEAT, NRC-326803 SUSKELPFOOD, NRC-319577 SAFER-IMTA, NRC-312196 MULTI-FRAME, NRC-294946 SBP-N).