Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Jan Sunde

Jan Sunde er siv.ing. i kjemi fra NTNU (diplomoppgave på biologisk vannrensing ved TU Delft) og dr.scient. i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen med effekter av fiskemelprosessering på proteinfordøyelse hos laks som tema. Jans forskningsområder er akvakulturrelaterte problemstillinger. De siste årene har han arbeidet med reproduksjon og tidlige livsstadier, nye akvakulturarter og integrerte oppdrettssystemer (IMTA). Han har vært ansatt som forsker ved Havforskningsinstituttet, i Geno og i Cryogenetics AS hvor har han arbeidet med produktkvalitet, proteinmetabolisme, kryokonservering og lagring av spermier og egg fra oppdrettsfisk. Han har vært ansatt i Møreforsking siden august 2017.
 
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no