Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no
 

Jan Sunde

Jan Sunde er sivilingeniør i bioteknologi fra NTNU og dr.scient. i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen. Doktorgraden fra 2006 omhandlet effekten av fôrprosessering (spesielt dannelsen av disulfidbindinger) på aktiviteten til fordøyelsesenzymer og aminosyreopptak hos laks.
 
Etter endt utdanning har Sunde erfaring fra forskning og produktutvikling, og har bl.a. vært ansatt ved Havforskningsinstituttet, Geno SA og Cryogenetics AS. Fagområder inkluderer nitrogenmetabolisme og filetkvalitet hos fisk, hanndyrfruktbarhet hos storfe og industrialisering av reproduksjon hos fisk i oppdrett. De siste årene har arbeidet fokusert på utvikling av fryseprotokoller for kryokonservering av spermier hos fisk. Dette har blitt utviklet samtidig med utstyr tilpasset til storskala befruktning hos fisk og implementere kryokonserverte spermier i avlsarbeid og oppdrett. Han har også hatt forskningsopphold ved DFO, Vancouver, Canada  samt Cape Town, Sør-Afrika (via NORAD).
 
Sunde har vært ansatt hos Møreforskning siden august 2017, hvor han er en del av fagområdet bioøkonomi som ser på nye måter for utnyttelse av marint restråstoff.