Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Hanne Solvang Felberg

Hanne Solvang Felberg holder til i Kristiansund, hvor hun er ansvarlig for regional utvikling. Hun er cand. scient. i bioteknologi fra NTNU og har doktorgrad i biologi med vekt på marin biokjemi fra UiT Norges arktiske universitet.
 
Hennes forskningsområder har dreid seg om enzymer med fokus på enzymenes aktivitet og mekanismer både i sykdomstilstander i mennesker og i kvalitetsutfordringer i fisk. I tillegg har hun 10 års erfaring som senior prosjektleder for forsking og utvikling i omega-3-bransjen. Fra industrien har hun med seg mye erfaring innen enzymatiske reaksjoner, prosess- og produkt- og teknologiutvikling, og kvalitet på marine lipider, inkludert regulatorisk arbeid. Med solid og relevant nærings- og forskerkompetanse har hun ansvar for å utvikle næringsnære forskningsprosjekter i regionen og bidra til å utvikle det biomarine kompetansemiljøet på Campus Kristiansund.