Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Wenche Emblem Larssen

Wenche Emblem Larssen er matviter og forsker ved Møreforsking, hvor hun har jobbet siden 1999. Larssens forskningsområder er i hovedsak knyttet til sjømatkvalitet der kjemisk og sensorisk evaluering av ulike råstoff og matvarer står i fokus. Dette inkluderer hvordan sensorisk kvalitet styrer en forbrukers oppfatning av et produkt både i forhold til mattrygghet og helseeffekt. I tillegg har hun interesser knyttet til optimal fangstbehandling og transport av levende skalldyr. God dyrevelferd som reduserer fysiologiske stressfaktorer er avgjørende for å oppnå høy råstoffkvalitet.
 
I 2017 ble Larssen evaluert til opprykk som Forsker 2 av en ekstern komité. Mastergraden ble tatt ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og før dette har hun både en bachelorgrad som bioingenør, samt en cand.mag. i fiskeribiologi fra Høgskolen i Ålesund (nå NTNU). 
 
Larssen har bred prosjektledererfaring og forskerkompetanse fra både nasjonale og internasjonale prosjekter. Hovedsakelig har prosjektene hun leder sterkt næringsrettet fokus. Larssen er styremedlem i det norske sensoriske nettverket SSG og har i tillegg de siste årene holdt flere internasjonale foredrag om sensorisk kvalitet på marine produkter. 
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no