Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bachmann, Kari

Dekan, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde & Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 77kari.bachmann@himolde.no
 

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Hungnes, Tonje

Førsteamanuensis, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde og Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 69tonje.hungnes@himolde.no
 

Anja Landes

Anja Landes er utdannet marinbiolog med mastergrad fra Universitetet i Kiel, Tyskland (2009). Hennes pågående PhD-prosjekt med tilknytning til Danmarks Tekniske Universitet, omhandler fødeopptak og vekst i blåskjell fra akvakultur i henhold til salinitet og planktonsammensetning.

Anjas jobberfaring er hovedsakelig knyttet til forskning på universiteter i Tyskland og Danmark. Gjennom arbeidet har hun også formidlet kunnskap gjennom internasjonal publisering og deltakelse på konferanser.

Anja har vært ansatt ved Møreforsking siden januar 2019 og er forsker i faggruppen for sjømatkvalitetspesielt innenfor skalldyr og sjøpølse. Utover det er hun veldig interessert i økologiske sammenhenger i kystnære områder, effekter av klimaendringer og utfordringene knyttet til bærekraftig akvakultur og dyrevelferd.
 
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no