Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Anja Landes

Anja Landes er utdannet marinbiolog med mastergrad fra Universitetet i Kiel, Tyskland (2009). Hennes pågående PhD-prosjekt med tilknytning til Danmarks Tekniske Universitet, omhandler vekst i blåskjell fra akvakultur i henhold til salinitet og planktonsammensetning.
 
Anja har vært ansatt ved Møreforsking Ålesund siden januar 2019 og er forsker i faggruppen for sjømatkvalitet - spesielt innenfor skalldyr og sjøpølse. Utover det, så er hun veldig interessert i økologiske sammenhenger i kystnære områder, effekter av klimaendringer og utfordringene knyttet til bærekraftig akvakultur og dyrevelferd.