Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling.

Bråthen, Svein

Forsker, Transportøkonomi, Møreforsking Molde, Professor Høgskolen i Molde
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Lyche, Lage

Daglig leder Møreforsking Molde AS og Forsker, Tranportøkonomi, MFM
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no
 

Pierrick Stévant

Pierrick Stévant har vært forsker hos Møreforsking siden 2013. Pierrick har sin mastergrad i marin biologi og akvakultur fra Universitet i Montpellier i 2008, og sin doktorgrad fra NTNU, hvor han i 2019 disputerte med avhandlingen  «Seaweeds in food applications: effects of processing on product quality».  Utover det har han interesse for bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine makroalger. Han har tidligere jobbet med fiskeoppdrett og makroalgedyrking med erfaring fra Norge, Skottland og Brasil.