Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Linn Kristin Akslen-Hoel

Linn Kristin er forskningssjef i Møreforsking og har en PhD i cellebiologi fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo (UiO). Doktorgraden omhandlet sortering og transport av proteiner i epitelceller. Etter endt utdanning arbeidet Linn Kristin som forsker ved UiO, innenfor ulike forskningsprosjekter knyttet til syntese og intracellulære transportmekanismer av glykoproteiner og proteoglykaner. Gjennom utdanningen og ulike prosjekter har hun opparbeidet seg bred erfaring innen cellebiologiske og biokjemiske metoder. Hun har undervisningserfaring fra ulike bachelor- og masterkurs innenfor biokjemi og celle- og molekylærbiologi. Hun har også vært universitetslektor ved Skolelaboratoriet for biologi, UiO. 

Lenke til publikasjoner i Cristin