Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Deepak Pandey

Deepak har en doktorgrad i akvatisk biovitenskap fra Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet. Han har en mastergrad i biologi fra Örebro universitet i Sverige, samt en mastergrad i mikrobiologi fra Tribhuvan universitet i Nepal.

Hans vitenskapelige bakgrunn er innen dyreernæring og bærekraftig utnyttelse av marine ressurser, som for eksempel makroalger til dyrefôr og helseapplikasjoner. Han har omfattende forskningserfaring med in vitro-vomfermentering, biokjemisk analyse av fôringredienser, og hvordan nye fôringredienser påvirker fysiologiske funksjoner, som fordøyelighet, mikrobiom og enterisk metanutslipp hos drøvtyggere. Han har også jobbet med in vivo-eksperimenter på kyr, sauer og mus, hvor han har undersøkt hvordan endret diett påvirker fysiologi, energimetabolisme, tarmmikrobiota og transkriptomikk.

Deepaks forskningsinteresser inkluderer hvordan å øke verdien av akvatiske bioressurser gjennom å produsere mat, fôr og andre kommersielt viktige produkter. I tillegg hvordan industrielle og miljømessige endringer påvirker kystsoneøkologi og akvatiske arter.

LinkedIn

Publikasjonsliste (CRISTIN)