Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

ARBEIDSFELT

Anja Iren Tuvik Rødset

Anja er Personal- og HR rådgiver i Møreforsking og er utdannet Diplommarkedsfører BI. Hun har videreutdannelse i ledelse fra Oslo Met, videreutdannelse i tverrprofesjonell veiledning fra NTNU, utdannelse innen filosofi fra Universitetet i Bergen og utdannelse i HR og personalledelse fra Høyskolen Kristiania. Hun er sertfisert coach fra UtdanningsAkademiet, har en NLP Practitioner Coach og en NLP Master Practitioner Coach utdannelse fra Optivis Life And Business Academy samt en fagutdannelse i regnskap fra NKI. 

Anja har flere års erfaring innen HR, administrasjon og ledelse. Hun rapporterer til direktør i Møreforsking, er en del av ledergruppen og bidrar i støtteprosessene i selskapet.