Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bachmann, Kari

Dekan, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde & Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 77kari.bachmann@himolde.no
 

Trygg Barnung

Trygg Barnung er utdannet cand.scient.  i miljøfysiologi(1986) fra Universitetet i Bergen med spesialisering på marine organismer. Etter endt utdanning har han blant annet arbeidet med havbruk i tre år ved Havforskningsinstituttet. Fra 1990 til 2004 arbeidet han med kjemisk og mikrobiologiske analyser av fisk og fiskevarer  som laboratorieleder ved Fiskeridirektoratets distriktslaboratorium i Ålesund. Fra 2004 til 2009 var han laboratorieleder ved Eurofins Norsk Matanalyse Ålesund og arbeidet med mikrobiologiske analyser av næringsmidler. Han har vært ansatt ved Møreforsking siden januar 2009.
 
Hovedarbeidsområdet er marin bioteknologi og molekylærbiologi. I tillegg deltar han på fagområdene ressursbiologi/fangst, råstoffbehandling og foredling.
 

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Hungnes, Tonje

Førsteamanuensis, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde og Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 69tonje.hungnes@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no