Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Biomarin FoU-mobilisering havbruk

Havbruk-web.png

Biomarin FoU-mobilisering havbruk

Hvordan vi kan øke verdiskapingen og produksjonen av sunn sjømat, herunder også mikro- og makroalger, uten at det går på bekostning av miljøet eller fiskevelferd. Velkommen til en møteplass på Campus Ålesund for å utvikle nye FoU-prosjekter for å bidra til en bærekraftig havbruksnæring.

Vi inviterer til en møteplass på Campus Ålesund for næring, forskere og virkemiddelapparat. Målet er å utvikle nye FoU-prosjekter for å bidra til en bærekraftig havbruksnæring.
 
På møtet presenterer bedrifter og forskere resultater fra hele verdikjeden og gir oppdateringer på nye produksjonsløsninger for å utvikle havbruksnæringen.
 
Det fokuseres på hvordan vi kan øke verdiskapningen og produksjonen av sunn sjømat og samtidig ivareta miljø og fiskevelferd. Temaene vil inkludere nye produksjonskonsepter, inkludert mikro- og makroalger.
 
Gjennom «Biomarin FoU-mobilisering» håper vi å møte bedrifter innen marin næring, forskere, studenter og virkemiddelapparat for å utveksle kunnskap og ideer.
 
NTNU Ålesund, Fogdegården
16. APRIL 2018, 12:00 – 17:00