Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Vil du drive forskning innen transportøkonomi?

samfunnsøkonomi.jpg

Vil du drive forskning innen transportøkonomi?

Møreforsking jobber med spennende oppgaver innen transportøkonomi, med hele landet som perspektiv. Vi har flere stillinger ledig for øyeblikket. Spennende utfordringer venter i et tverrfaglig og utviklende miljø. Er det deg vi søker?

Møreforskings fagmiljøer støtter beslutningstagere med råd, metode og innsikt i data, slik at de kan fatte gode beslutninger. Som forsker innen transport- og samfunnsøkonomi i Møreforsking får du jobbe med utredning og analyser av dagsaktuelle problemstillinger i Norge. Hos oss vil du gjennom bidrags- og oppdragsforskning være med på å levere premissene for fremtidens transportløsninger gjennom økonomiske analyser og modeller.

Forskergruppen Transportøkonomi
arbeider bl.a. med samfunnsøkonomiske analyser og kvalitetssikring av investeringer, drift og effektivitet, utvikling av transportmodeller og studier av offentlige anskaffelser av transporttjenester – på nasjonalt og regionalt nivå.
 
Vi tilbyr et solid forskningsmiljø med høy kompetanse og et godt omdømme nasjonalt. Vi samarbeider tett med Høgskolen i Molde, gjennom en felles forskningsgruppe. 

Les mer