Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny direktør i Møreforsking AS

DSC_0160 (002) komprimert.jpg

Ny direktør i Møreforsking AS

Agnes C. Gundersen (50) er ansatt som direktør i Møreforsking AS fra januar 2018.

Gundersen som har vært ansatt i Møreforsking siden 1993, ble daglig leder for Møreforsking Ålesund AS i 2016. Gundersen vil holde frem som daglig leder i Møreforsking Ålesund AS. Gundersen er Forsker 1 (tilsvarende professornivå) med Dr.scient-grad fra Universitetet i Bergen Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi (2004).  Hennes faglige ansvarsområder er forskning knyttet til fiskeri, fiskeribiologi, ressursforvaltning samt bærekraftig høsting og anvendelse av marine ressurser.  Gundersen er prosjektleder for et av instituttets største prosjekt finansiert av Utenriksdepartementet og som omhandler klimavariasjon i havområdene rundt Grønland. Gundersen er pådriver for forskningssamarbeidet mellom Norge og Grønland som ligger under den bilaterale fiskeriavtalen mellom landene. Gundersen har vært medlem av ekspertgrupper i ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) siden 1994. Styreleder Stein B. Oshaug fremhever at Gundersen med sin etablerte posisjon i nasjonale og internasjonale forskningsmiljø og det tette samarbeid med næringslivet, gjør henne godt kvalifisert til å lede Møreforsking til videre vekst.