Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Pressemelding: Agnes C. Gundersen konstitueres som daglig leder i Mør...

Agnes_Gundersen_cropped.jpg

Pressemelding: Agnes C. Gundersen konstitueres som daglig leder i Møreforsking AS

Agnes C. Gundersen (50) konstitueres som daglig leder i Møreforsking AS fra 8. januar. Elisabeth Maråk Støle (49) som har vært ansatt som direktør i Møreforsking AS siden 2013 har valgt å takke ja til stillingen som leder i den nyetablerte sammenslutningen Forskningsselskapet Sørvest AS (FSV) der hun vil tiltre innen 1. april. Støle er disponibel for styret frem til april 2018. 
 
- Møreforsking er et forskningsinstitutt i vekst og det har vært en glede å samarbeide med dyktige kolleger i selskapet, sier Støle.
 
Gundersen som har vært ansatt i Møreforsking siden 1993, ble daglig leder for Møreforsking Ålesund AS i 2016. Gundersen vil i konstitueringsperioden fortsette som daglig leder i Møreforsking Ålesund AS. Gundersen er Forsker 1, tilsvarende professornivå med Dr.scient.-grad fra Universitetet i Bergen Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi (2004). Hennes faglige ansvarsområder er forskning knyttet til fiskeri, fiskeribiologi, ressursforvaltning samt bærekraftig høsting og anvendelse av marine ressurser. Gundersen er prosjektleder for et av instituttets største prosjekt finansiert av Utenriksdepartementet og som omhandler klimavariasjon i havområdene rundt Grønland. Gundersen er pådriver for forskningssamarbeidet mellom Norge og Grønland som ligger under den bilaterale fiskeriavtalen mellom landene. Gundersen har vært medlem av ekspertgrupper i ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) siden 1994. Styreleder Stein Berg Oshaug fremhever at Gundersen med sin etablerte posisjon i nasjonale og internasjonale forskningsmiljø og det tette samarbeid med næringslivet, gjør henne godt kvalifisert til å lede Møreforsking til videre vekst.
 
Styret vil takke Elisabeth Maråk Støle for innsatsen hun har gjort for Møreforsking. Under hennes ledelse har Møreforsking tatt en sterk nasjonal posisjon og er nå Norges største regionale institutt med en omsetningsvekst på mer enn 50 % siden 2012. I perioden har selskapet, sammen med eierne Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og Møre og Romsdal fylkeskommune, fått nye eiere med NTNU på laget i Ålesund. Møreforsking har fått flere større Forskningsrådsprosjekt og signalprosjekt i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører fra næringsliv og akademia. Kompetansen har økt gjennom flere ansatte med doktorgrad, satsning på egne stipendiater samt at erfarne internasjonale forskere har startet i selskapet. Selskapene i konsernet vil levere positive resultater i 2017.
 
- Jeg har et sterkt engasjement for forskning og utvikling i regionen. I tett samarbeid med næringsliv og akademia gleder jeg meg til å videreutvikle Møreforsking sammen med eiere, styrene og ansatte, sier konstituert daglig leder Gundersen.
 
 
Vennlig hilsen
Møreforsking AS
 
Stein Berg Oshaug
Styreleder
Mobil: +47 40 44 11 11
 
Agnes C. Gundersen
Konst. Daglig leder
Mobil: +47 926 11 524