Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Åpner ny lab for marin forskning

P1060491.JPG

Åpner ny lab for marin forskning

Nobelprisvinner May-Britt Moser sto i dag for den offisielle åpningen av Mørelaben ved Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund. Møreforskings nye forskningslab vil være et viktig bidrag til fremtidig verdiskaping i biomarin næring både regionalt og nasjonalt.

Mer forskning ved NMK
- Ved Campus Ålesund er det behov for og ønskelig med flere laboratorier tilrettelagt for forskning. Det er derfor svært gledelig at Møreforsking nå etablerer «Mørelab», sier leder for NMK, Kaj Westre.
 
Ved Møreforsking Ålesund er det livet i havet som står i fokus og instituttet er særlig opptatt av hvordan vi kan høste og utnytte de marine ressursene våre på en bærekraftig måte. Møreforsking er i vekst og vil gjennom det nye laboratoriet øke kapasiteten sin innenfor forskning på råstoffkvalitet, marine ingredienser, bioteknologi, biologi og kjemi. Dermed styrker instituttet aktiviteten sin innenfor alle faglige satsingsområder; bærekraftige økosystem, bioøkonomi og sjømatkvalitet.
 
Forsker i tett samarbeid med næringslivet
På Mørelaben vil Møreforsking i tett samarbeid med næringslivet forske på helsebringende sjømat og skape grunnlag for økt verdiskaping i biomarin næring, både regionalt og nasjonalt. Nyetableringen åpner for avansert og fremtidsrettet forskning på marine ressurser, nye og spennende marine arter, råstoffkvalitet, samt marine ingredienser.
 
Forskningssjef Inge Bruheim ved Møreforsking Ålesund påpeker at laboratoriet blir svært viktig for å generere forskningsdata som igjen bidrar til grensesprengende forskningsresultat, til nytte for næringsliv i regionen.
 
May-Britt Moser lyttet interessert og stilte mange spørsmål under omvisningen i den nye Mørelaben. Hun lurte blant annet på om Møreforsking har noen politisk rolle i sitt arbeid, for eksempel innen klima og miljø.
- Bærekraft er en av våre viktigste virksomhetsområder, kunne leder for Møreforsking, Agnes Gundersen, bekrefte.
- Både i form av at ressursene skal forvaltes skånsomt, og at man driver intelligent utnyttelse av råvarene.
 
Vil kunne bistå næringsklyngen
Mørelaben blir et viktig supplement til næringsklyngen Blue Legasea i utviklingen av helsefremmende ingredienser fra havet. Produktutvikling og kommersialisering av marine ingredienser krever ulike typer analyser og systematisk dokumentasjon, sier Wenche Uksnøy, leder for Blue Legasea, og fortsetter: «Satsningen fra Møreforsking på denne type infrastruktur vil støtte opp under det gode arbeidet som allerede foregår ute i bedriftene og Mørelaben vil være et viktig bidrag til fremtidig verdiskaping i biomarin næring både regionalt og nasjonalt.»

Bygge kunnskap og formidle
- Laboratoriet vil styrke vår kunnskapsbygging og blir viktig i arbeidet med å formidle forskning. Ut over at det er et forskningsmessig løft håper vi også at det vil inspirere barn og unge i alle aldre til å lære mer om realfag og naturvitenskap slik at vi kan rekruttere mange talenter til forskning og marin næring i fremtiden, sier direktør i Møreforsking Agnes Gundersen.
 
Ledelsen i NMK er glad for at Møreforsking nå etablerer laboratoriet ved senteret.
- Vi ser frem til nye spennende aktiviteter og nye muligheter for samarbeid på huset, sier Kaj Westre.
 

Nobelprisvinner May-Britt Moser jobber til daglig som hjerneforsker og professor i nevrovitenskap ved NTNU i Trondheim, er opprinnelig fra Fosnavåg og ble for alvor kjent da hun sammen med kollega og tidligere ektemann vant den prestisjetunge Nobelprisen i medisin i 2014.