Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Blue Legasea blir Norwegian Center of Expertise

ny klynge (2).jpg

Blue Legasea blir Norwegian Center of Expertise

I dag ble det klart at den maritime klyngen Blue Legasea tildeles NCE status for de neste fem årene!

I dag ble det klart at den maritime klyngen Blue Legasea tildeles NCE status for de neste fem årene!
- Vi er stolt og glad, kommenterer Møreforskings leder Agnes Gundersen. Dette er resultat av godt klyngearbeid over lang tid. Nyheten ble annonsert av Næringsminister Torbjørn Rød Isaksen. Med NCE-statusen kommer faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil 5 år.

Klyngeprosjektets hovedmål de neste 5 årene er å øke ressursutnyttelse, verdiskapning og lønnsomhet for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri. Som NCE kan vi nå jobbe langsiktig sammen for stadig nye resultater for marin og maritim næring - her ligger det store muligheter !


I denne kommentaren i Tekfisk beskriver vi hovedlinjene for hvordan prosjektet kan bidra til økt verdiskaping og stryket konkurransekraft for medlemsbedriftene og norsk fiskerinæring.

Blue Legasea består av 42 partnere fra hele den marine verdikjeden. Dette inkluderer fiskeriselskap, landbasert prosessindustri, teknologi og utstyrsleverandører samt forskingsaktører, akademia og kliniske miljøer. Biotech North-klyngen og bioprospekteringsmiljøet i Tromsø blir også en viktig samarbeidspartner fremover.