Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Workshop: Convenience produkter av saltfisk/klippfisk - et være eller...

IX6G1469.JPG

Workshop: Convenience produkter av saltfisk/klippfisk - et være eller ikke være?

Dagens saltfisk/klippfisk markeder tenderer mot større salg av convenient produkter av saltfisk/klippfisk og spørsmålet er hvordan norske saltfisk/klippfisk produsenter skal forholde seg til dette? Med dette som bakteppe inviterer Møreforsking AS til workshop for saltfisk/klippfisknæringen med innlegg fra forskjellige aktører og videre diskusjon rundt temaet.