Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny Møreforsker – møt Julia Vevenko Bondeli

Julia1.jpg

Ny Møreforsker – møt Julia Vevenko Bondeli

Julia har doktorgrad i økonomi og ledelse fra NTNU, med spesialisering innen interorganisatorisk forskning. Hennes nøkkelkompetanse ligger innenfor forretningsnettverk i bedriftsmarkeder. Spesifikt har Julia studert det sosiale aspektet i forretningsrelasjoner i internasjonal forretningsdrift, med særlig vekt på institusjonelle omgivelser i østeuropeiske markeder. Hun har også undervisnings- og formidlingskompetanse fra NTNU og tidligere arbeidserfaring fra den marine bransjen på Sunnmøre. Vi har tatt oss en rask prat med Julia om det å bli Møreforsker.

— Hva skal du jobbe med i Møreforsking framover?

— Jeg skal jobbe med problemstillinger som er relatert til det nasjonale og internasjonale bedriftsmarkedet til den marine bransjen i Møre og Romsdal.

— Hva slags prosjekter synes du det er spesielt interessant å jobbe med?

— Jeg ønsker å komme tettere innpå det regionale næringslivet og synes at prosjekter som initieres og gjennomføres i tett samarbeid med aktører i den marine næringen er spesielt spennende. Jeg er særlig glad i kvalitative forskningsmetoder: de lar meg bli godt kjent med forretningsmiljøet og menneskene og gå i dybden på problemstillingene de møter i sin hverdag.

— Hva er du mest spent på i din nye jobb her?

— Jeg ser frem til å jobbe i et sterkt tverrfaglig miljø der min kompetanse på bedriftsmarkeder kan komplementere forskningen til mine dyktige kollegaer i kliniske, biologiske og teknologiske disipliner. På denne måten håper jeg at vi skal kunne komme med helhetlige løsninger til problemstillingene som næringslivet og samfunnet i regionen står overfor.

Velkommen til oss, Julia