Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

LAND MØTER HAV 2019

land møter av.jpg

LAND MØTER HAV 2019

I dag var vi med på et spennende arrangement som har til hensikt å styrke felles innovasjon, samarbeid og verdiskaping i blå og grønn sektor – midt i vår bane!

Bioøkonomikonferansen "Land møter hav" 2019 samlet i dagaktører fra et bredt spekter av virksomheter til foredrag, workshop og debatt. Møreforsking holdt foredrag om vårt blå-grønne forskningssamarbeid med NORSØK og Runde miljøsenter. (Les nettsak) (Les felles kronikk)

- Det er svært nyttig å kunne samle så mange viktige og kompetente aktører fra ulike næringer på ett sted. Slik kan vi samle oss om å finne treffpunkter og felles muligheter, kommenterer Møreforsking-direktør Agnes Gundersen.
- Det var flott å få kunne spre ordet om hvilke muligheter vi ser i skjæringspunktet mellom jordbruk, marin næring og reiseliv. Her er fortsatt mange uutnyttede muligheter!
 
Konferansen er et klynge-til-klyngesamarbeid mellom NCE Blue Legasea, NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation og Biotech North med partnere. Det ble arrangert for første gang i 2018. Den gang på Hamar.