Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Dialogseminar – Marin bioøkonomi; tang og tare vår nye næring i havro...

Dialogseminar – Marin bioøkonomi; tang og tare vår nye næring i havrommmet

Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjøre fylket til en ledende region innen marin bioøkonomi, og ønsker å samle alle som vil være med å utvikle dyrking, høsting og prosessering av tang og tare i regionen. Arrangementet går fra kl. 10:00 til 15:30 på Scandic Hotell Kristiansund.

Dialogseminaret vil bli delt opp i 4 bolker, der status og muligheter i den nye næringen vil bli gjennomgått.
  
• Tang og tare i marin bioøkonomi
- Taredyrking i Møre og Romsdal ved Sintef
• Prosessering av tang og tare
• Behov i markedet ved GC Rieber og Skretting
• Miljøundersøkelser i havrommet, utvikling av industrialisert produksjon
og installasjonsløsninger.
 
Detaljert program kommer.
 
For påmelding, følg lenken under.