Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Forleng rullebanene - er et av de konkrete grepene foreslått i ny rap...

Forleng rullebanene - er et av de konkrete grepene foreslått i ny rapport

Møreforsking og TØI (Transportøkonomisk Institutt) kommer med forslag til to grep som skal gi økt konkurranse om regionale flyruter.

Bakgrunnen for prosjektet er at kontraktene om regionale flyruter i Sør-Norge løper ut om snaue to år. Samferdsledepartementet har gitt Møreforsking og TØI i oppdrag å utrede et nytt anbudsopplegg på regionale ruteflyvninger i Sør-Norge fra 1. april 2016.
 
I rapporten gis det to anbefalinger, forlenge rullebanene, eventuelt legge ned de mest trafikksvake rutene.
 
Kontakt Svein Bråthen for mer informasjon om prosjektet.
 
Se omtale av prosjektet på Forum for offentlige anskaffelser  
 
Last ned rapporten HER