Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Eivind Tveter disputerte med temaet netto ringvirkninger av transport...

tveter disputas.JPG

Eivind Tveter disputerte med temaet netto ringvirkninger av transportinvesteringer

Eivind Tveter, forsker i Møreforsking Molde AS, forsvarte 5. juni 2018 sin doktoravhandling ved Høgskolen i Molde. Vi gratulerer med vel gjennomført arbeid.
 
Tveter har vært ansatt i Møreforsking Molde siden 2012. Doktorgraden er finansiert av Møreforsking Molde AS., Møreforskings forskingsfond, Høgskolen i Molde og Statens vegvesen.

Bedømmelseskomiteen bestod av professor Stephen Gibbons fra London School of Economics (UK), førsteamanuensis Helena Bohman fra Universitetet i Malmø (SE) og professor Johan Holmgren fra Høgskolen i Molde.

Se også Panorama

og


Foto: Arild Johan Waagbø