Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny rapport: Luftfartens betydning for utvalgte samfunnssektorer

COLOURBOX4634106.jpg

Ny rapport: Luftfartens betydning for utvalgte samfunnssektorer

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Avinor AS, Strategi og utvikling. Formålet har vært å beskrive luftfartens betydning for samfunnet, et arbeid som består av flere deler. Dette deloppdraget tar for seg petroleumsrelatert virksomhet, festivalmarkedet og sport med vekt på fotball.

Les rapporten her