Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny forskningsleder

Tore Tomasgard.jpeg

Ny forskningsleder

Tore Tomasgard (45) er vår nye leder for forskningsgruppen Transport. Han kommer fra stilling som Nettsjef i Istad Nett og tiltrer i stillingen 1. august, ved kontoret i Molde.

Tore er opprinnelig fra Førde men er i dag bosatt på Averøya. Tore er en erfaren leder. Utdannelsen hans er innen Mekaniske ingeniørfag - med spesialisering innen Logistikk og supply chain management.
Han har over 17 års erfaring med transport og transportsystemer hos tidligere arbeidsgivere.

I Istad Nett har han hatt et bredt ansvarsområde som også har inkludert: Forskning og utvikling, prosjektledelse og prosjekteierskap for selskapets FoU-aktiviteter,  digitalisering og overvåkning av kraftnettet.

Hans startet som management trainee i NSB i 2000, med praksis i AS Gråkallbanen og buss-, verksteds- og persontogdivisjonene. Siden har han arbeidet i NSB og CargoNet AS, med ansvar for langsiktig og taktisk planlegging av ruter, togproduksjon og materiellutnyttelse. I perioden 2009-2015 jobbet han med implementering av nytt togtilbud i Østlandsområdet. Hovedoppgavene var koordinering mellom togtilbud, materiellanskaffelser, infrastrukturutvikling og øvrig kollektivsystem i Østlandsområdet.

Tverrgående arbeid og samhandling over hele verdikjeden både internt og med eksterne partnere har vært sentralt i mye av Tores arbeid. Vi er glade for å få han på laget, og gleder oss til fortsettelsen.