Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Rammebetingelser i transport og logistikk

COLOURBOX Tracks.jpg

Rammebetingelser i transport og logistikk

TØI har i samarbeid med Sitma AS og Møreforsking utarbeidet en rekke rapporter i forbindelse med kartleggingsfasen av Transportetatenes arbeid med en bred samfunnsanalyse av godstransport.

I rapporten "Rammebetingelser i transport og logistikk" har vi hatt en detaljert gjennomgang av de økonomiske og fysiske rammebetingelsene for veg-, jernbane-, sjø- og lufttransport, samt gjennomført analyser av hvordan rammebetingelsene påvirker konkurranseflatene mellom transportmidlene. Det er lagt vekt på å få fram likheter og forskjeller i rammebetingelser mellom de ulike transportformene, samt hvordan ulike rammebetingelser påvirker transportmiddelfordeling og transportkostnadsnivå.

 

Kontakt Svein Bråthen for mer informasjon om prosjektet.

Last ned rapporten HER.

(Foto: Colourbox)