Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ga innspill til bedre beregninger for transporttiltak

Eivind med andre fagfolk_foto Linda Grønstad_Statens Vegvesen.jpg

Ga innspill til bedre beregninger for transporttiltak

Hvordan beregne netto ringvirkninger av transporttiltak? Det var tema når Møreforskings Eivind Tveter hold sitt foredrag under Teknologidagene.

Arrangementet samler fagfolk fra mange ulike virksomheter for å utveksle erfaringer og siste nytt om transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger. 
 
Møreforskings Eivind Tveters foredrag presenterte en ny metode for beregning av netto ringvirkninger av transporttiltak. Metoden skal benyttes i neste rullering av nasjonal transportplan (NTP). Ringvirkningene som gjøres synlig gjennom en slik beregning, kommer i tillegg til virkninger som fanges opp i dagens beregninger. Tidligere beregninger viser et enormt sprik i hvor store netto ringvirkninger er. Hovedgrunnen til forskjellene er at ulike modeller er benyttet. I Eivinds foredrag presenterte han en metodikk som tar utgangspunkt i anerkjent og vel-utprøvde metoder som kan benyttes for alle transportformer.
 
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen innledet konferansen ved å fastslå at forskning kan gi betydelige resultater.
– I Ferjefri E39 ser vi det sjeldent tydelig. Gode data og analyser gir oss det beste kunnskapsgrunnlaget for å kunne løse utfordringene på en mindre kostnadskrevende måte, sa han. Han påpekte hvordan det utvikles kunnskap og teknologi til anvendelse også utover Norges grenser. – Vi skal utvikle sikre, solide løsninger som ikke koster mer enn nødvendig. Vi snakker om 1100 kilometer vei, syv ferjestrekninger med ti krysninger. I tillegg skal vi bygge 40 tunneler og 100 bruer. Disse tallene viser hvilken utfordring dette prosjektet samlet er! Utviklingen av analysemetoder vil gi kunnskap som vil komme til nytte langt utover E39. Et tettere strategisk grep og nye metoder for å beregne samfunnsgevinst vil være avgjørende for å redusere kostnader.
 
 
Under den to dager lange konferansen fikk deltakerne presentert nye beregningsmetoder fra blant andre TØI, COWI, Møreforskning, Høgskolen i Molde og SINTEF. I tillegg presenterte mange studenter og forskere sitt arbeid innenfor beregning av samfunnsøkonomisk gevinst. Flere av dem viste hvordan transporttiltak påvirker lokalisering av næringsvirksomhet og boligmønster.
 
– Det er viktig at fagfolkene samles her for å utveksle erfaringer med hverandre og sørge for at vi har et oppdatert fagmiljø, kommenterer en av deltakerne, Kjersti Kvalheim Dunham, prosjektleder for Fergefri E39.

Bildet:
Terje Moe Gustavsen (f.v), Jan Fredrik Lund, Kjersti Kvalheim Dunham, Eivind Tveter (Møreforskning Molde) og Oskar Kleven. (Foto: Linda Grønstad, Statens Vegvesen)