Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Stor, viktig rammeavtale med Finansdepartementet

signering rammeavtale.jpeg

Stor, viktig rammeavtale med Finansdepartementet

I dag har Møreforsking Molde sammen med Marstrand AS signert en viktig rammeavtale med Finansdepartementet. Vi skal de neste fire åra drive ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredninger av store statlige investeringsprosjekter.

Kvalitetssikrings-arbeidet gjelder konseptvalgutredninger av investeringer større enn 750 MNOK såkalt - KS1 og KS2.

- Vi er svært fornøyd med skulle bidra på vår måte i statens valg av investeringer. En stor og viktig jobb som vi er godt kompetente til å utføre, sier daglig leder i Møreforsking Molde, Lage Lyche.
- Vi regner med at avtalen vil gi mange spennende prosjekter, Og vi ser frem til samarbeidet med rådgivingsselskapet Marstrand as.
 


Bildet: Under dagens signeringsmøte i Finansdepartementet deltok daglig leder for Møreforsking Molde Lage Lyche og Marstrands daglige leder Geir Bergersen og partner Morten Aagaard. Elisabeth Krogh signerte for Finansdepartementet. Hun leder KS-teamet.