Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Gjør kunnskap om best språkbruk i internasjonale spørreskjema åpent t...

8.jpg

Gjør kunnskap om best språkbruk i internasjonale spørreskjema åpent tilgjengelig

Møreforsking har deltatt i arbeidet for å heve den generelle kompetansen på hvordan utforme optimale spørreskjema for store flerspråklige spørreundersøkelser. Møreforsker Lidun Hareide reiste denne uken til Brüssel for å presentere en helt ny søkbar database (korpus). Databasen gjør 40 års forskning på internasjonale spørreundersøkelser allment tilgjengelig.

En nyttig metode for å samle data når man forsker er å ta i bruk spørreskjema. Målet er alltid at slike spørreundersøkelser skal samle så nyttig informasjon som mulig - At spørsmålene er så eksakte at svarene gir den som stiller spørsmålene så nøyaktig feedback som mulig. Når spørreskjema lages for store flerspråklige undersøkelser, er det viktig å sikre at man spør om nøyaktig det samme på alle språkvariantene i undersøkelsen for å sikre at man måler de samme psykologiske variablene (f.eks meninger og holdninger) uansett språkkontekst.

Optimal språkbruk for best resultat

Det har vært forsket på optimal språkbruk i spørreskjema i flere tiår, men det er først med lanseringen av databasen The Multilingual Corpus of Survey Questionaires (MCSQ) at det er mulig å sammenligne spørreundersøkelser systematisk på tvers av språk og språkvarianter (som for eksempel norsk bokmål og sveitsertysk). Dette er fordi et språkkorpus er ein database som er bygd etter statistiske prinsipp, og er definert som en tekstsamling som er søkbar, som består av autentisk tekst, og som er utvalgt (sampled) for å være representativ for et spesifikt språk, språkvariant eller språkdomene.

EUs forskningsprogram Horisont 2020

har som mål å samle europeiske initiativer og sikre forskning i verdensklasse. Med dette som ramme har Møreforsking deltatt i ei internasjonal forskergruppe som har designet og bygget databasen som digitaliserer de store europeiske spørreundersøkelsene. Den åpne databasen gjør kunnskap knyttet til språk i spørreskjema åpent tilgjengelig. Hensikten er at denne kunnskapen kan bidra til å heve kvaliteten på forskningsarbeid gjennom enda bedre internasjonale spørreundersøkelser.

Lidun presenterte nå det opparbeidede korpuset for medlemmene i Horisont 2020-prosjektet Social Sciences and Humanities Open Cloud (SSHOC) og for representanter for EU-kommisjonen. Dette korpuset inneholder nå 306 ulike spørreundersøkelser via
·  the European Social Survey (ESS),
·  the European Values Study (EVS),
·  Survey of Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE)
· WageIndicator Survey
 
I databasen finnes nå mer enn 4 millioner ord og rundt 766.000 setninger på 8 språk og 30 språkvarianter. Her kan du søke opp et ord eller en setning fra en spørreundersøkelse, og du får opp alle forekomster av dette ordet i hele korpuset på originalspråket engelsk – og alle oversettelser av alle setninger ordet forekommer i. Dette er mulig fordi alle setninger er merket med en unik kode for gjenkjenning, og originalspråksetninger er koblet sammen med alle oversatte varianter av samme setning.

- Dette gjør at du kan sammenligne hvordan setningen er oversatt på alle språk undersøkelsen ble gitt på, og du kan sikre at det er spurt om nøyaktig det samme på alle språkvarianter. Dette har tidligere ikke vært teknisk mulig, da undersøkelsene har tidligere blitt lagret i PDF-format på de respektive spørreundersøkelsene sine hjemmesider, forklarer Lidun

Gull verdt for fremtidig forskning

- Databasen vil være gull verdt for alle forskere som jobber med å utforme så gode spørreskjema som mulig både på engelsk og på 30 andre språkvarianter, forklarer møreforskeren.

Korpuset er også viktig for generell lingvistikk for språkvarianter som har få eller små korpusressurser, da innholdet i databasen kan lastes ned og innlemmes i nasjonale språkdatabaser.

- For oss som jobber med spørreskjema til daglig, representerer også korpuset en stor ressurs da det gir oss tilgang på validerte spørsmål som vi kan bruke i våre undersøkelser, og som vi kan sammenligne våre svar med, sier hun.


Fakta:

Horizon 2020 / Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon 2014-2020. Programmets mål var å sikre at Europa skulle stå for forskning i verdensklasse, å fjerne barrièrer for innovasjon og å gjøre det enklere for allmenheten og den private sektor å arbeide samme for innovasjon. 

Bildet under: fra Lidun Hareides presentasjon i Brussel.