Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Statsrådbesøk i Kristiansund: Nå skyter Campus fart

Borten M og Agnes.jpg

Statsrådbesøk i Kristiansund: Nå skyter Campus fart

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte i dag Campus Kristiansund for å høre mer om utviklingen av Campus. På omvisningen gikk turen innom Møreforsking som allerede er godt etablert her. Hva er det Møreforsking vil bidra med?
- Vi vil tilføre kompetanse, inngående kjennskap til regionens næringsliv, og lang erfaring med å samhandle på tvers av fag og sektor, lover Møreforskingdirektør Agnes Gundersen.

Under sitt besøk i Kristiansund fikk vår statsråd Borten Moe en innføring i planene for campus og en omvisning hos de aktørene som allerede er på plass. Campus Kristiansund skal bli et knutepunkt for kompetanse, samarbeid og utvikling på Nordmøre. Her skal høyskolemiljø, næringsaktører og forskning spille sammen på lag med et felles mål: å skape vekst og utvikling på Nordmøre. Dette vil selvfølgelig Møreforsking være med å bidra til!  

Fruktbar smeltedigel

Gjennom smeltedigelen på campus legges det til rette for at næringsliv og akademia utvikler seg i takt og utfordrer hverandre. Da kan utdanningstilbud utvikles i tråd med behov fra private og offentlige næringsaktører samtidig som forskning, innovasjon og utvikling skyter fart.

-          For det er i dag vi  legger grunnlaget for morgendagens Norge, mener Møreforskings leder Agnes Gundersen.
-         Når næringslivet skal bli grønnere, mer konkurransedyktig og dynamisk må vi koble kunnskap og business i enda større grad. Vi må også  utnytte kompetanse mer på tvers av sektor. Norske forskningsinstitusjoner har derfor en nøkkelrolle når Norge skal omstille seg de neste 10 årene, mener hun, 

Blitt en viktig katalysator

Møreforsking har over 40 års nærvær og tette samarbeid med både akademia og næringsliv i regionen. Møreforsking er derfor blitt en god katalysator for innovasjon og utvikling i regionen. Vår rolle er å utvikle kompetanse gjennom oppdragsforskning basert på brukernes behov. Og nettopp behovene for vekst og utvikling både i akademia og i næringslivet understreker viktigheten av sterke Campuser i regionene - Steder der aktørene kan både finne hverandre og samhandle for omstilling og utvikling i høyt tempo.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe tok en prat med Møreforsking-direktør Agnes Gundersen under besøket.   

-          Å samle utdanningsmiljø, næringsliv, næringsparker og forskningsmiljø er viktige virkemiddel for å skape vekst, utvikling og omstilling, kommenterte ministeren. 
-          Miljøene kompletterer hverandre og skaper merverdi. På campus får de samhandle og spille hverandre gode; og det er slike samspill som vil være med å bringe Norge fremover de nærmeste årene.

Møreforskingleder Gundersen sier seg enig.

Kan tilby fart til omstilling

Møreforskings leder Agnes Gundersen har selv jobbet innen forskningssektoren i 30 år, og har sett konjunktursvingninger, endringer i markeder og rammebetingelser, teknologiske og miljøemessige skifter.  

-          Vi ser at forskningsinstituttene er viktige når Norge skal omstille seg og løse samfunnsutfordringene vi står i, kommenterer Møreforsking-lederen. 

-          Kompetansemiljøene disse representerer ligger tett på næringsliv og klynger, også geografisk, og gir mulighet for korte «linjer» mellom behov og innovasjon. Slik kan vi svare raskt på behov for FOU-kompetanse. Å ha kapasitet til å bistå der og da er viktig, enten det er næringslivet eller i offentlig sektor som har behovet, mener Gundersen.

-       Det er givende å bidra til effektiv samhandling på tvers for verdifulle, konkrete resultater. Slik skaper vi bærekraft og nye verdier.   

Det var tidlig klart at Møreforsking ville bli en del av Campus Kristiansund.

-       Det Møreforsking bringer med seg inn på campus er solid kjennskap til regionale fortrinn, flaskehalser og muligheter. Vi har bygget gode relasjoner til næringsliv over tid og har relevant kompetanse som næringslivet viser seg å trenge. Vi bidrar også med våre nettverk til andre nasjonale og internasjonale akademiske miljø. Alt dette er utløsende for verdiskapning. Vi kan bidra med fart til omstilling, lover Gundersen .  

Vi er allerede i gang og gleder oss til fortsettelsen.


Lurer du på om din bedrift kan ha nytte av samarbeid med forskning?