Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 
ARBEIDSFELT

Svein Erik Gaustad

Svein Erik Gaustad har en variert utdannelse med en MSc i fiskehelse/fysiologi (laks) og en PhD i medisinsk fysiologi (hjerte/kar-fysiologi) ved NTNU. Han har vært tilknyttet det medisinske fakultet på NTNU og UiT Norges arktiske universitet som forsker i over 10 år. Foruten å ha vært forsker i akademia, har han arbeidet med næringsrettet prosjektledelse og næringsutvikling i ”Marine for Health”, et prosjekt i NCE Blue Legasea-klyngen ved Ålesund Kunnskapspark AS (ÅKP). I nåværende stilling som seniorforsker ved Møreforsking (kontorsted Trondheim) er hovedfokus «Hav og Helse» og da spesielt hvordan man kan løse utfordringer i fiskehelsen hos oppdrettslaks ved bruk av kunnskap og infrastruktur fra humanmedisin i kombinasjon med teknologi. 
 
Publikasjoner CRISTIN
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no