Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking på Nor-Fishing 2014

IMG_1957.jpg

Møreforsking på Nor-Fishing 2014

Kari Lisbeth Fjørtoft og Margareth Kjerstad holdt i dag hvert sitt foredrag under et miniseminar på Nor-Fishing. Tema for seminaret var levendefangst og levendelagring.

Foredragene hadde følgende titler:
- Kvalitet i fangstbehandlinga, ved Margareth Kjerstad
- Kvalitet langs verdikjeda, ved Kari Lisbeth Fjørtoft

Øvrig program: 

- Økt verdiskapning med "torskehotel", ved Andre Reinholdtsen, Myre Havbruk AS
- Levendelagring av torsk, ved Kjell Midling, Nofima
- Teknologiutvikling fra fangst til foredling for markedstilpasset produksjonav torsk i Norge, ved Hanne Digre, SINTEF

Bildet viser Kari Lisbeth Fjørtoft.