Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Kan nyutviklet fiskeolje ha positiv effekt på atopisk eksem?

Lokalt forskningssamarbeid.JPG

Kan nyutviklet fiskeolje ha positiv effekt på atopisk eksem?

Vi har mange sterke kompetansemiljø på Sunnmøre. Nå går et nytt samarbeid i gang: Møreforsking skal, i samarbeid med Epax Norway AS og Klinisk forskingspost HMR ved Ålesund sjukehus, i gang med en ernæringsstudie som skal undersøke effekten av en ny type fiskeolje på atopisk eksem.

De tre aktørene bringer sin unike ekspertise til forskningen. 
- Kvalitet i forskning får vi bare til med samarbeidende kompetanser, slik som i dette prosjektet, sier seksjonssjef, overlege og forsker ved Klinisk forskningspost HMR Dag Arne Lihaug Hoff.

- Det er nyttig for oss å jobbe tett med forskningsmiljøet, kommenterer Bjørn Refsum, CEO i Epax Norway as.
- Slik sikrer vi at vi fortsetter å utvikle produkter som kan bidra til bedre helse i befolkningen. Tverrfaglig samarbeid er i tillegg viktig for regional kompetanseheving, sier han.

På bildet øverst - fra venstre: S
eksjonssjef, overlege og forsker ved Klinisk forskningspost HMR Dag Arne Lihaug Hoff, forsker, Møreforsking og prosjektleder, Lisa Kolden Midtbø, og leder forretningsutvikling og kliniske studier, Derek Tobin. (Foto: Petter Bjørklund, HMR)

Søker deltakere
Studien, som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), skal straks i gang. Nå søker prosjektet deltakere til studiet.

- Målgruppen er de med mild til moderat atopisk eksem, mellom 18 og 80 år og som ikke har fiskeallergi, forteller Lisa Kolden Midtbø, prosjektleder for Møreforsking.

cetoskin kollage.jpg


Hvilken effekt vil oljen ha?

I studiet vil halvparten av deltakerne innta vegetabilsk olje i prøveperioden. Den andre halvparten vil få kapsler med fiskeolje. Slik vil vi kunne sammenligne de to gruppenes utvikling og kunne finne ut om fiskeoljen vi vil teste ut har effekten de vil undersøke.

Atopisk eksem er en kløende hudsykdom som kjennetegnes ved rød og tørr hud med utslett. Rundt 10% av voksne i Norge er rammet. Sykdommen kan redusere livskvaliteten. Studiet ønsker å se om fiskeolje kan påvirke graden og utbredelsen av atopisk eksem hos deltakerne.

Interesserte som fyller kriteriene kan ta kontakt med studiesykepleier ved klinisk forskningspost ved Ålesund sykehus.

kliniskforskingspost@helse-mr.no

Cetoskin gruppebilde.jpg
Helse Møre og Romsdal, Møreforsking og Epax Norge går i gang med spennende forskningssamarbeid.
(Foto Petter Bjørklund, Helse Møre og Romsdal)