Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny Møreforsker – møt Marianne Doré Hansen

Marianne Hansen.jpg

Ny Møreforsker – møt Marianne Doré Hansen

Marianne er utdannet molekylærbiolog og har en doktorgrad i molekylær medisin. Hun har vært forsker ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim, hvor hun jobbet med prekliniske studier innen betennelsessykdommer og reguleringsmekanismer i immunsystemet. Marianne har også jobbet ved Institut Pasteur i Frankrike med virusindusert leverbetennelse og med miljøtoksikologiske studier i laks ved NTNU i Trondheim.

Vi har tatt oss en prat med Marianne om å bli Møreforsker.

- Du har en bred og allsidig forskererfaring, Marianne. Hva skal du jobbe med i Møreforsking fremover?

- Her skal jeg jobbe med prekliniske og kliniske studier med ulike marine produkter for å frembringe kunnskap om mulige helseeffekter. Til dette brukes både relevante cellekulturmodeller og kliniske studier.

- Hvilke prosjekter synes du det er spesielt interessant å jobbe med?

- Jeg liker godt å jobbe med tverrfaglige prosjekter der bærekraft og helsegevinst står sentralt.

- Hva er du mest spent på i din nye jobb her?

- Jeg gleder meg til å bli kjent med alle de flinke menneskene som jobber i Møreforsking og samarbeidspartnerne i næringslivet og finne ut hvordan jeg kan bidra på best mulig måte ved å utvikle nye metoder og bidra til innovasjon for å kunne løse utfordringene og møte kunnskapsbehov som næringsmiljøet langs kysten vår har.

Vi er veldig glad for at Marianne har begynt hos oss!