Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Resultater fra workshop «Tørkehotell for marint råstoff»

Alger.jpg

Resultater fra workshop «Tørkehotell for marint råstoff»

Muligheter for en felles infrastruktur til biomarine næringer

Den 17. februar arrangerte Møreforsking Ålesund, i samarbeid med Tafjord Kraft, et forum for dialog rundt muligheter for etablering av et felles anlegg for tørking av biomarine råstoff og produkter, ved bruk av overskuddsvarme fra Tafjord Krafts forbrenningsanlegg på Grautneset i Ålesund.
 
Over 40 representanter fra næringsliv, forskning, leverandørindustri og virkemiddelapparat deltok. På agendaen sto næringens behov og ønsker tilknyttet et felles anlegg, samt utfordringer som må løses for å sikre bærekraft og lønnsomhet i foredling av marine råstoff ved bruk av spillvarme.
 
Videre framdrift vil ta form av flere FoU-oppgaver med fokus på råstoff- og energigrunnlag for en tørkefasilitet, egnet teknologi for tørking av ulike råstoff, samt logistikk og lønnsomhet ved frakt av marin biomasse.
 
En oppsummering av dagens diskusjoner og gruppearbeid, samt foredrag finner du nedenfor.
 
 PROGRAM 
 
Møteleder/fasilitator: Prof. Gudmund Skjåk-Bræk (NTNU) 
09:30
Registrering og kaffe 
10:00-10:15 
Introduksjon (Ola Ween, Møreforsking Ålesund)
10:15-10:45 
Tørkehotell: Fasiliteter og mulighetsrom (Erik Espeset, konsernsjef Tafjord; Knut Arve Tafjord, Tafjord Kraftvarme) 
10:45-11:05 
Næringens behov 1 (Ola Flesland, Vedde) 
11:10-11:30 
Næringens behov 2 (Trond Helgerud, FMC) 
11:35-11:55 
Forskning tørketeknologi/logistikk (Tom Ståle Nordtvedt, SINTEF; Per Magne Walde, NTNU; Oddmund Oterhals, Møreforsking Molde)
12:00-12:10 
12:10-13:00 
Lunsj/utstilling 
13:00-15:00 
Dialog i arbeidsgrupper
Tema: teknologi/produkt/logistikk 
15:00-15:30 
Kaffepause/utstilling 
15:30-16:00