Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Presentasjoner fra Marin Samhandlingsarena 25. november

Foredling01.jpg

Presentasjoner fra Marin Samhandlingsarena 25. november

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nofima Marin og Innovasjon Norge ble kveldsseminaret i Marin Samhandlingsarena avholdt onsdag 25. november 2015 ved Scandic Parken Hotel i Ålesund.
 
 
Presentasjoner fra samlingen:
Verdiskaping i Norge, basert på fryst råstoff (I.M. Sperre, Brødrene Sperre)  
 
Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 70 11 16 05 (Kari Lisbeth Fjørtoft).