Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Hvordan kan bedrifter drive innovasjon med hjelp fra forskning?

illu MF.jpg

Hvordan kan bedrifter drive innovasjon med hjelp fra forskning?

Mange bedrifter ser at innovasjon er nyttig og ofte nødvendig for å hevde seg i krevende markeder. Men hvordan få det til i praksis? Forskningsrådet har utformet kurs for bedrifter som ønsker å jobbe mer med innovasjon. Et av forskningsprosjektene Møreforsking har ledet løftes frem som et godt eksempel. Det er vel lov å være litt stolt av?

Forskningsrådets «Kurs i innovasjonsprosjekt» gir en innføring i hvordan man kan benytte prosjektkanvas for å strukturere og utvikle ideer - Prosjektideer som har utgangspunkt i en bedrift, og som har problemstillinger som må løses gjennom forskning.

Kurs i å drive innovasjonsprosjekt med FoU

Hva er innovasjonsprosjekt med forskningsstøtte?
- Det er et prosjekt i bedriften der innovasjon er målet - et nytt produkt, en prosess, forretningsmodell eller tjeneste. For å nå dette målet er det behov for forskning og utvikling.

Forskningsrådets kurs i Innovasjonsprosjekt med FoU innhold, demonstrerer hvordan du kan bruke kanvas for å strukturere ideer. Her ser du mer

Hvordan kan vi bidra?

Men det er ikke bare innen marin forskning Møreforsking kan bidra til innovasjon. Vi bistår offentlig sektor, næringsliv og frivillig sektor med forskningsdrevet innovasjon. Foruten å forske i hele den marine verdikjeden fra levende arter i havet, til ferdig foredlede produkter til markedet, har vi ekspertise også på områder innen transportøkonomi og logistikk; som Supply Chain Management, optimalisering av prosesser og forretningsmodeller, prosjektbasert produksjon, bærekraft og sirkulærøkonomi, matematisk modellering og optimering, og samfunnsøkonomiske perspektiver.
 
Er du nysgjerrig på oss og lurer på om vi kan hjelpe deg og din bedrift?

 
 

Forskningsprosjektene som brukes som eksempel i kurset gjelder utvikling av en reketeine som gjør fangsting mer skånsomt mot rekene, og som åpner opp for et nytt type rekefiske. 
Mer om reketeine-prosjektet. 
Video fra feltarbeid (Facebook)