Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking styrker seg for fremtiden

agnes og tormod.jpg

Møreforsking styrker seg for fremtiden

Møreforsking har fusjonert sine to datterselskap inn i Møreforsking as. Grepet vil forenkle og effektivisere virksomheten. I tillegg kommer en ny aktør inn på eiersiden.

De to datterselskapene, Møreforsking Ålesund AS og Møreforsking Molde AS blir nå fusjonert inn i Møreforsking AS. Målet er å forenkle og effektivisere Møreforskings organisasjon. 

- Gjennom å slå sammen dagens tre selskaper til én enhet vil vi få mer ut av dagens ressurser, og være bedre rustet til fortsatt vekst, sier styreleder Tormod Thomsen.
I forbindelse med omorganiseringene endres også eierstrukturen i Møreforsking AS. Åkerblå kommer inn som ny eier sammen med de opprinnelige eierne. Åkerblå er den største uavhengige fiskehelsetjenesten i Norge, og har lokasjoner langs hele kysten fra Volda til Tromsø. Siden 1991 har de bidratt til bedre fiskehelse for den norske oppdrettsnæringen.

- Med Åkerblå på laget får Møreforsking muligheten til å styrke hele sin tverrfaglige satsning knyttet til akvakulturnæringen, sier direktør i Møreforsking, Agnes Gundersen.

Eiersitsen i Møreforsking AS blir nå slik:
Møre og Romsdal Fylkeskommune 47,5% av aksjene,
NTNU 19,2%,
Høgskolen i Molde 17,6%,
Åkerblå 13,3%,
Høgskolen i Volda 1,5% og
Stiftinga Møreforsking 0,9%. 

- Vi har som mål å fortsette veksten i hele regionen, og ønsker også å satse på forskning i et enda bredere spekter av næringslivet, sier Gundersen.
- Vi har et forskerkorps med stor bredde og dybdekunnskap, gode kunderelasjoner i regionalt og nasjonalt næringsliv offentlig sektor, og en samling eiere som vet hva de vil. Jeg ser frem til å komme i operativ drift med ett samlet Møreforsking, og hente ut potensiale for tverrfaglige samarbeid og vekst som ligger der.

Fusjonen er gjennomført med virkning fra 24.06.2020 og operativ fra 01.07.2020. Fusjonen medfører at datterselskapene Møreforsking Ålesund AS og Møreforsking Molde AS ble slettet 24.6.2020 og er overdratt til Møreforsking AS. Møreforsking AS beholder sitt organisasjonsnummer (org. nr: 991 436 502).


Selskapet vil etter fusjonen få følgende kontaktinformasjon:

Postadresse:
Møreforsking AS
Postboks 5075, Larsgården
6021 Ålesund

E-postadresse:                 moreforsking@moreforsking.no
Faktura:                            regnskap@moreforsking.no
EHF                                        991 436 502


Besøksadresser
Kontor i Ålesund: Borgundvegen 340, NO- 6009 Ålesund
Kontor i Molde: Britvegen 4, NO-6410 Molde
Kontor i Kristiansund: Fosnagata13, 5.etg, 6509 Kristiansund

Merk:
Alle Møreforskings ansatte vil den nærmeste tiden få nye epostadresser. (Nytt domene - moreforsking.no.) De eksisterende vil fungere i en overgangsperiode.