Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Omsetting av levende reker - fra fantasi til virkelighet

Levende reke.png

Omsetting av levende reker - fra fantasi til virkelighet

Samarbeid mellom kreative fiskere, dedikerte mottaksanlegg og et innovativt salgsledd har ført oss ett skritt nærmere kommersiell fangst, mellomlagring, transport og omsetning av levende reker. Etter oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har Møreforsking, i tett samarbeid med Norway King Crab AS, Frøystad AS og fiskerne på Havkatt, funnet løsninger for å bringe reker levende helt frem til konsum.

Kan vår reke omsettes levende?
Levende og ferske rå reker har blitt pre-introdusert for utvalgte aktører i markedet og har blitt godt mottatt. Blant annet står verdens beste sjømatrestaurant Noma i København nå på kundelisten til Norway King Crab. Kjøkkensjef Simon Brusche har testet ut rekene og er positive både til råstoffet og muligheten for at en kan oppbevare rekene levende fram til servering. Levende reker fra Porsanger vil være en del av deres meny fra og med nyttår.
 
Selv om en finner eksempel på levende omsetting av ulike rekearter verden over har det vært noe usikkert om en kan få til det samme med dyphavsreken (Pandalus borealis) som fangstes i vårt farvann. Undersøkelsene viser derimot at man får til god overlevelse under fangst, mellomlagring og transport av vinterfangede reker når rekene overføres direkte fra teine til kar med vanngjennomstrømming på kalde temperaturer.
 
Men å frakte reker i vann er fordyrende. Forsøk med tørr transport av reker på saltet is ga en overlevelse på 95 % etter 24 timer.
 
Fangstmetode
Tråling av reker er den tradisjonelle fangstmetoden, men de to siste årene har teinefangst av reker også blitt aktuelt (bilde 1). Teinefangst av reker er en skånsom fangstmetode både for miljø og reker, men teinene som benyttes i dag har noen mangler som bør rettes opp. Siden fangstskader trolig er en av hovedårsakene til dødelighet under mellomlagring av reker så vil en modifisering av eksisterende teiner trolig bidra til enda høyere overlevelse.
  
Bilde 1. Espen Ottem røkter teiner om bord i Havkatt. 
 
For mer informasjon, se detaljer om prosjektet eller ta kontakt med FHF eller prosjektleder Wenche Emblem Larssen eller Snorre Bakke ved Møreforsking.