Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Presentasjoner fra Marin Samhandlingsarena 3. mai 2016

Foredling01.jpg

Presentasjoner fra Marin Samhandlingsarena 3. mai 2016

På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nofima Marin og Innovasjon Norge ble kveldsseminaret i Marin Samhandlingsarena avholdt tirsdag 3. mai 2016 ved Scandic Parken Hotel i Ålesund.
 
 
Presentasjoner fra samlingen:
 
Bærekraftig utvikling (Marianne Tonning Kinnari, Innovasjon Norge) 
Kostnadsdrivere i oppdrett (Audun Iversen, Nofima)
Nytt fra Forskningsrådet (Arthur Almestad, NFR)
Oppskalering av biomarine innovasjoner (Asgeir Sæbø, Innolipid)
Enrettet pakking av fisk (Per-Arild Aamelfot, First Process)
 
 
Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 70 11 16 05 (Kari Lisbeth Fjørtoft).