Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Raudsand uegnet som nasjonalt avfallsdeponi

avfallsdeponi Raudsand_web.jpg

Raudsand uegnet som nasjonalt avfallsdeponi

Miljødirektoratet vurderer nedlagte gruver som deponi for farlig avfall. Raudsand i Nesset kommune er foreslått. Møreforsking har sett nærmere på konsekvensutredningen, og mener miljøregnskapet gjør Raudsand uegnet.

Mesteparten av det norske avfallet som kommer til det nasjonale anlegget på Langøya i Vestfold i dag, kommer fra Østlandet. Importert avfall kommer i hovedsak fra Sverige (med tyngdepunkt i Skåne) og Danmark.
 
- Uavhengig av transporten skjer med båt eller bil vil avstanden til et anlegg på Raudsand i Romsdal bli betydelig lengre enn til et anlegg på Østlandet. Inntransporten vil dermed føre med seg en betydelig økning i transportaktivitet og CO₂-utslipp, bemerker forsker i logistikk ved Møreforsking, Johan Oppen.

- Etablering av et mottaksanlegg for avfall på Raudsand vil derfor bryte med prinsippet om kortest mulig transport av avfall fra der det oppstår til der det behandles og/eller deponeres.
 
Faktaboks
Farlig avfall er en konsekvens av et moderne samfunn og deponi er en nødvendig del av den industrielle infrastrukturen. Norge trenger ny deponikapasitet for uorganisk farlig avfall når dagens deponi på Langøya utenfor Holmestrand om få år er fullt. Miljødirektoratet jobber for at mest mulig avfall går til gjenvinning, men det er likevel behov ny deponikapasitet. Dette må gjøres slik at det ikke er skadelig for mennesker eller miljø. Miljødirektoratets vurderer hvilke steder som egner seg best til å ta hånd om dette avfallet.
 
Nesset kommune i Møre og Romsdal har sendt forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for deponi fra Bergmesteren Raudsand på høring. Møreforsking har sett nærmere på saken og mener Raudsand er uegnet som deponi for farlig avfall.