Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Rigger oss for fremtiden

IMG_7374.JPG

Rigger oss for fremtiden

Regionens største forskningsinstitutt gjør grep for å kunne fortsette veksten. Tre selskaper blir til ett og en ny eier kommer med på laget.

De siste årene har det skjedd store endringer i forskningssektoren. Rammebetingelsene er i stadig endring. Møreforsking er landets største regionale forskningsinstitutt med en nasjonal posisjon innenfor sine satsningsområder.

-         Gjennom å slå sammen dagens tre selskaper til én enhet vil vi få mer ut av dagens ressurser, og være bedre rustet til fortsatt vekst, sier styreleder Tormod Thomsen.


Møreforsking har i over 40 år bidratt med forskning der behovene i det regionale næringslivet har stått i fokus. I dag består konsernet av tre selskaper: Møreforsking Molde AS, Møreforsking Ålesund AS og morselskapet Møreforsking AS. Ved å slå sammen de tre selskapene vil administrative ressurser bli bedre utnyttet og det tverrfaglige samarbeidet mellom fagteamene i Molde og Ålesund vil bli tettere.

Møreforsking har som mål å styrke sin tilstedeværelse i hele fylket. Høsten 2019 ble den første Møreforskeren ansatt med arbeidssted Campus Kristiansund.

-         Etableringen i Kristiansund har blitt svært godt mottatt, forteller direktør i Møreforsking Agnes Gundersen.

-         Vi har som mål å fortsette veksten i hele regionen, og ønsker også å satse på forskning i et enda bredere spekter av næringslivet.

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune har vært inne på eiersiden i Møreforsking siden starten i 1979 og er største aksjonær. Fylket har vært en aktiv støttespiller for sammenslåingen som nå gjennomføres.

-         Møreforsking er en viktig praksisnær kunnskapsleverandør i Møre og Romsdal. Gjennom sin forskning bidrar Møreforsking til ny kunnskap, som gir grunnlag for økt verdiskaping og økt konkurransekraft for både privat og offentlig sektor i regionen. Fylkeskommunen ønsker fortsatt å bidra til at Møreforsking skal utvikle seg videre, sier Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

I forbindelse med sammenslåingen kommer Åkerblå inn på eiersiden. Åkerblå er den største uavhengige fiskehelsetjenesten i Norge, og har lokasjoner langs hele kysten fra Volda til Tromsø. Siden 1991 har de bidratt til bedre fiskehelse for den norske oppdrettsnæringen.

-         Med Åkerblå på laget får Møreforsking muligheten til å styrke hele sin tverrfaglige satsning knyttet til akvakulturnæringen, sier Gundersen.

-         Møreforskings næringsrelevans og brede kompetanse innen både samfunnsvitenskapelig og marin forskning vil være med å styrke Åkerblås faglige profil, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå.