Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Samarbeid i Horisont 2020 - felles utfordringer, felles muligheter.

Samarbeid i Horisont 2020 - felles utfordringer, felles muligheter.

Invitasjon til prosjektverksted rettet mot deltakelse i Horisont 2020 der offentlig sektor, næringslivet og FoU-miljøer jobber sammen.

EUs rammeprogram Horisont 2020 er verdens største arena for forsknings- og innovasjons-samarbeid. FINN-EU nettverket inviterer til et prosjektverksted i Møre og Romsdal for å identifisere aktuelle utfordringer og muligheter for regionens aktører fra offentlig sektor og næringsliv. Med utgangspunkt i aktørenes innovasjonsutfordringer og ideer til løsning er målet å utarbeide et grunnlag for evt. prosjektsøknader i samarbeid med FoU-institusjonene.

På dette seminaret vil vi fokusere på tre hovedområder: Transport/logistikk, digitalisering og helse.

Tid:  26. oktober, kl. 10-16

Sted: Molde, Protomore kunnskapspark, Britvegen 4,  Molde

Agenda

  • Velkommen v/NHO og KS Møre og Romsdal
  • Kort introduksjon om Horisont 2020 som arena for samarbeid v/FINN-EU og Forskningsrådet
  • Tre innlegg om vellykket samarbeid mellom offentlig sektor, forskningsinstitutter og næringslivet
  • Presentasjon av de tre hovedtemaene og gruppearbeidet v/FINN-EU
  • Lunsj
  • Gruppearbeid prosjektverksted
  • Transport/logistikk
  • Digitalisering
  • Helse
  • Oppsummering og veien videre v/FINN-EU

Siste frist for påmelding mandag 24.oktober.

Arrangementet er et samarbeid mellom KS Møre og Romsdal, NHO Møre og Romsdal, Forskningsrådet og FINN-EU nettverket. FINN-EU er et mobiliseringsnettverk i regi av Abelia, Forskningsinstituttenes fellesarena og KS, med støtte av Forskningsrådet.