Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

En havromsklynge for Møre og Romsdal?

havromsklynge_mfm.jpg

En havromsklynge for Møre og Romsdal?

- Redusert aktivitet i petroleumsnæringen åpner for mer samhandling mellom havnæringene

Mye av verdiskapingen i Møre og Romsdal er knyttet til havrommet. Myndighetene ser på næringer knyttet til havrommet som de sterkeste nasjonale miljøene for verdiskaping og sysselsetting, også for fremtiden. Siden næringsklynger anses som svært viktige for innovasjon og økonomisk vekst, er det interessant å undersøke om vi kan spore eventuelle klyngemekanismer for en bredere anlagt havromsklynge i regionen.
 
Siden oljeprisfallet i 2014 har maritim næring i regionen endret fra å tilby hovedsaklig petroleumsrelaterte oppdrag til nå å satse bredere innen flere havnæringer. Dette styrker mulighetene for kunnskapsdeling mellom næringene. Vi har utarbeidet en rapport om emnet, som presenterer en overordnet status for de havrelaterte næringsklyngene i Møre og Romsdal, og hvordan samhandlingen mellom disse og annet havrelatert næringsliv er endret etter oljeprisfallet i 2014.