Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Like god hygiene med og uten plastbeskyttelse

strømbergs plast.jpg

Like god hygiene med og uten plastbeskyttelse

Undersøkelser som Møreforsking av gjort indikerer at hygienen ved stabling av fisk i kar er like god uten plastbeskyttelse som med

Sammendrag av resultater
 
(Tekst hentet fra fhf.no
 
Hovedfunn
Resultatene viser at forekomsten av potensielt patogene bakterier er liten ved de fem anleggene som var med i undersøkelsen. Det ble heller ikke funnet systematiske forskjeller i mikrobiologisk kvalitet på varer mellom før og etter at bedriftene innførte plastbeskyttelse ved stabling av kar.

Både på Island og Færøyene, som er land det er naturlig å sammenligne seg med, blir det ikke krevd beskyttelse ved stabling av kar som inneholder fiskeprodukter.

Datagrunnlaget i undersøkelsen er begrenset fordi de hovedsakelig er hentet fra ett anlegg. Resultatene gir derfor bare indikasjoner på forskjellen mellom produkter lagret i kar med og uten plastbeskyttelse.

Anbefalinger
For å kunne uttalte seg på mer generelt grunnlag bør det gjennomføres analyser av produksjon og sluttprodukter ved ulike typer fiskeforedling, for å dokumentere om det er knyttet helsemessig risiko til stabling av kar med fisk i høyden under kjølelagring eller prosessering av fisk.
 
 
Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), prosjektnummer: 901388.
 
FHF. (2018). Gir plastbeskyttelse ved stabling av fisk i kar bedre hygiene?. fhf.no. Hentet 8 mars 2018 fra http://www.fhf.no/nyheter/2018/mars/0603/gir-plastbeskyttelse-ved-stabling-av-fisk-i-kar-bedre-hygiene/